Barion Pixel

Általános szerződési feltételek (vásárlási feltételek)

 

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a freebird.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.


2. Szolgáltató

Név: Freebird Kreatív Kft

Székhely: 8373. Rezi, Hárságyi u. 7.

Levelezési cím: 8373. Rezi, Hárságyi u. 7.

Adószám / Közösségi adószám: 27729755-2-20

Számlavezető bank: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11709002-25977677

Elektronikus levelezési cím: freebirdkreativ@gmail.com

Telefonszám: +36 30 536 9887


3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások

Szolgáltató a Weboldalon keresztül kreatív alkotáshoz szükséges termékeket, dísztárgyakat és ajándéktárgyakat, illetve ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokat értékesít. A Weboldalon feltüntetett árak bruttó végfelhasználói árak, melyek tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t.


4. Termékkategóriák, kedvezmények

Szolgáltató a termékeket a Weboldalon kategóriákba sorolja. A kategóriák a „Termékek” menüpont alatt találhatók meg.

Az „Akciós termékek” menüpont alatt a Weboldalon kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.

 

5. Regisztráció

Felhasználó jogosult a Weboldalon a „Regisztráció” menüpont alatt regisztrálni, annak érdekében, hogy a későbbiekben gyorsabban tudjon vásárolni, nyomon követhesse rendeléseit, valamint hírlevelet igényelhessen.

Felhasználó a regisztrációhoz a következő adatokat köteles megadni: e-mail cím; név; telefonszám; számlázási cím; szállítási cím és jelszó. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben értesítést kap.

Felhasználó a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult módosítani. Az adatok – belépést követően – az „Adatok módosítása” menüpont alatt módosíthatók.

Felhasználó regisztrációjának törlését bármikor kérheti e-mailben a Szolgáltatótól.

Felhasználó felelős a regisztrációs adatainak titokban tartásáért. Felhasználó felelős a megadott adatainak frissítéséért, valamint köteles Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataihoz harmadik személy jogosulatlanul hozzáfért vagy azokkal visszaélt.

Amennyiben Felhasználó elfelejtette a regisztráció során megadott jelszavát, akkor a Weboldalon új jelszót igényelhet, amelyet Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címére küld meg. Amennyiben Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.6. Rendelés menete

6.1         Termékkeresés

A kategória nevére kattintva a benne szerelő valamennyi termék megjelenik. Ha az adott kategóriában található összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni.

A terméklistáról a részletes termék oldal a termék nevére kattintással érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről és áráról.

A Weboldalon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok jelennek meg.

6.2         Termék kiválasztása és kosárba helyezése

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a megrendelni kívánt darabszám beállítható.

Felhasználó a kosár tartalmát a „Kosár” menüpont segítségével ellenőrizheti és módosíthatja, hogy a kosárba tett termékből mekkora mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével a kosár teljesen kiüríthető.

6.3         Megrendelés

Felhasználó a „Megrendelés” gombra kattintással folytathatja a vásárlási folyamatot.

Felhasználó – döntése szerint – megrendelheti a terméket regisztráció nélkül vagy jogosult a Weboldalon regisztrálni (a regisztrációra vonatkozó részletes információkat jelen ÁSZF 4. pontja tartalmazza). A regisztrált Felhasználó a megrendelést a „Belépés” gombra kattintva folytathatja.

A megrendeléshez Felhasználó a következő adatokat köteles – minden esetében – megadni: e-mail cím; név; telefonszám; számlázási cím és szállítási cím.

Regisztráció nélküli vásárlás esetén Szolgáltató a kosárban található termékekre vonatkozó adatokat nem tartja nyilván. Szolgáltató regisztráció esetén Felhasználó korábbi megrendeléseit nyilvántartja.

6.4         Fizetési és szállítási mód kiválasztása

Felhasználó köteles kiválasztani a megrendelt termékek árának fizetési módját és a szállítási módot.

A mindenkor elérhető fizetési módokat Felhasználó az „Információk” menüpont alatt a „Szállítási feltételek” fülre kattintva találja meg a Weboldalon.

 

6.5         Megrendelés véglegesítése

Felhasználó egy összefoglaló oldalon ellenőrizheti korábban megadott adatait, és a megrendelni kívánt termékeket, valamint azok mennyiségét.

Amennyiben Felhasználó valamennyi adatot megfelelőnek találja, akkor a „Megrendelés elküldése” gomb segítségével véglegesítheti rendelését. A megrendelés véglegesítéséről a Weboldalon, illetve a megrendelés során megadott e-mail címére kap megerősítést.

Amennyiben a megrendelés rögzítése után (például a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, akkor azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni Szolgáltató felé.

6.6         Visszaigazolás

Szolgáltató Felhasználó megrendelését 48 órán belül visszaigazolja Felhasználó megrendelés során megadott e-mail címére. A visszaigazoló e-mail a következő adatokat tartalmazza: Felhasználó megrendelés során megadott adatait, a megrendelés adatait, a megrendelt termékek nevét és vételárát, a választott fizetési és szállítási módot, a kiszállítás legkésőbbi határidejét, a megrendelés sorszámát, valamint azon megjegyzést, amit Felhasználó megrendelés során tett.

Amennyiben Felhasználó a megrendelése leadásától számított 48 órán belül nem kap visszaigazolást, akkor Felhasználó a megrendelését bármikor törölheti, illetve eldöntheti, hogy átveszi-e a megrendelt terméket.

6.7         Szerződés létrejötte

A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, Szolgáltató azt nem iktatja és utólagosan nem hozzáférhető. A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A szerződés határozatlan időre jön létre.

Szolgáltató Felhasználó megrendelésétől számított 48 órán belül Felhasználó megrendelés során megadott e-mail címére küldött e-mailben elfogadja Felhasználó megrendelésre vonatkozó ajánlatát, amely elfogadással jön létre a szerződés Felhasználó és Szolgáltató között.

6.8         Számlázás

Szolgáltató e- számlát állít ki Felhasználó részére, amit a megrendelt termékek kiszállításával egyidejűleg juttat a Felhasználó megrendeléskor rögzített e-mail címére.

6.9         Szerződés megszűnése

A szerződés teljesítéssel vagy elállással szűnik meg.


7. Elállási jog

Fogyasztó a szerződéstől az alábbiak szerint állhat el:

7.1         Elállási jog gyakorlásának határideje és módja

Fogyasztó a megrendelt termékek Fogyasztó vagy Fogyasztó által megjelölt harmadik személy által történt átvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. A Fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is jogosult gyakorolni.

Ha Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató részére (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján).

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt megküldi Szolgáltató részére elállási nyilatkozatát.

Fogyasztó elállási jogának gyakorlása esetén jogosult használni a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében található nyilatkozatmintát.

7.2         Elállás joghatásai

Ha Fogyasztó eláll a Weboldalon megrendelt termékekre vonatkozó szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag azonban Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy, amennyiben a termék még nem érkezett meg Szolgáltatóhoz, akkor, addig, amíg Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Elállás esetén a Fogyasztót terheli a termék visszaküldésének költsége, kivéve ha a Szolgáltató kifejezetten vállalta e költségek viselését.

Amennyiben Fogyasztó a terméket már átvette, úgy köteles Szolgáltató részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Amennyiben Fogyasztó által megvásárolt termék postai küldeményként nem adható fel, úgy a termék visszaküldésének közvetlen költségét Fogyasztó viseli. E költségek legmagasabb becsült összege 100.000 Ft.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.3         Fogyasztót megillető elállási jog gyakorlása alóli kivételek

Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

(I)            olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen Fogyasztó személyére szabtak;

(II)             romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

(III)            olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

(IV)           olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél Szolgáltató Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

(V)          lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

(VI)            hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

(VII)           a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha Szolgáltató Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

7.4         Elállás sérült vagy új termékként nem értékesíthető termék esetén

Amennyiben a Fogyasztó olyan termék tekintetében gyakorolja elállási jogát, amely termék sérülésmentesen került kiszállításra, azonban – az elállási jog gyakorlását követően – olyan állapotban kerül a Szolgáltató részére visszaszállításra, hogy a visszaszállított termék már új termékként nem értékesíthető, akkor a Szolgáltató a Fogyasztó részére olyan összeget fizet vissza, amely összeg ellenében a termék gyártója az elállási joggal érintett terméket a Szolgáltatótól visszaveszi. Szolgáltató az elállási jog gyakorlása esetén Fogyasztó részére visszafizetendő összeget azonban legfeljebb 25%-kal csökkenti.

7.5         Át nem vett rendelések

Fogyasztó által át nem vett megrendelés esetén Szolgáltató a megrendelés ismételt kézbesítését kizárólag a teljes vételár és a felmerült szállítási költség(ek) előre történő kifizetése esetén áll módjában teljesíteni. Az átvétel írásos indoklás nélküli megtagadása esetén a szállítási költségek Fogyasztót terhelik.


8. Hibás teljesítés esetén gyakorolható jogok

8.1      Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

8.2         Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

           

8.3         Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott termékek tekintetében megilletik a fenti 8.1 pont szerinti kellékszavatossági jogosultságok.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


9. Felhasználó és Szolgáltató közötti vitás kérdések rendezése

9.1         Panasztétel Szolgáltatónál

Felhasználó a megrendelt termékekkel, illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő a Szolgáltatónál a Szolgáltató fenti elérhetőségeinek bármelyikén.

(I)            Szóbeli panasz

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal kivizsgálja és orvosolja. Amennyiben Szolgáltatónak nincs lehetősége arra, hogy a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja és orvosolja, akkor jegyzőkönyvet vesz fel és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát üzlethelyiségben felvett szóbeli panasz esetén helyben átadja a Felhasználónak. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv másolati példányát a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

(II)            Írásbeli panasz

Szolgáltató – az azonnal orvoslásra nem került panaszt – egyedi azonosítóval látja el a panasz azonosíthatóságának megkönnyítése érdekében.

Szolgáltató a panaszt haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül kivizsgálja. Szolágáltató a panasz kivizsgálásának eredményét írásban közli a Felhasználóval a panasz megtételét követő legfeljebb 30 napon belül. A 30 napos határidőt Szolgáltató megtartottnak tekinti, amennyiben az írásbeli válasz megküldése a panasz megtételétől számított 30. napon megtörténik.

Amennyiben Felhasználó panasza elutasításra kerül, akkor Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja Felhasználót.

9.2         Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között létrejött szerződésből vagy azzal kapcsolatban vita merül fel és a felek a vitát a felmerülésétől számított 30 napon belül nem tudják barátságos úton megoldani, akkor a jogvita rendezésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.

9.3         Fogyasztókat megillető további vitarendezési lehetőségek

(I)              Panasztételi lehetőség a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Fogyasztó jogosult a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál bejelentést tenni.

A fogyasztóvédelmi felügyelőségek a kormányhivatalok szervezetében működő szakigazgatási szervek. A kormányhivatalok listája a https://www.kormanyhivatal.hu weboldalon érhető el.

A fogyasztói ügyekkel kapcsolatos online vitarendezéssel kapcsolatos tudnivalók a https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints_hu honlapon érhetőek el.

 (II)             Békéltető testülethez fordulás lehetősége

Fogyasztó jogosult békéltető testülethez fordulni.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A békéltető testületek elérhetőségeit a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek honlap tartalmazza.


10. Magatartási kódex

Szolgáltató nem rendelkezik magatartási kódexszel.


11. Irányadó jog

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv irányadó.


12. Definíciók

ÁSZF jelenti az általános szerződési feltételeket

Felhasználó jelenti a Weboldalt használó bármely személyt, ideértve a Fogyasztót és a Megrendelőt is

Fogyasztó jelenti azon Felhasználót, aki a Polgári Törvénykönyv értelmében fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt;

Megrendelő jelenti azon Felhasználót, aki nem minősül Fogyasztónak;

Polgári Törvénykönyv jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt;

Weboldal jelenti a freebird.hu domain név alatt található weboldalt.


13. Az információ-technológiai korlátokból felmerülő esetleges tévedések

Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

A termékek mellett feltüntetett nettó és bruttó árak tájékoztató jellegűek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A honlapon feltüntetett szállítási határidők tájékoztató jellegűek. Az információs rendszerek pontatlanságából adódóan előfordulhat, hogy a megrendelt termék nincs raktárkészletünkön. Ez esetben tájékoztatjuk a vásárlót a termék beérkezéséről és a megrendelés teljesítésének időpontjáról.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!